بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، جلسه اعتباربخشی ویژه بخش های درمانی در تاریخ 29/9/94 ، از ساعت 8 لغایت 13 در محل سالن آموزش بیمارستان تشکیل گردید .

گفتنی است در این جلسه در خصوص آموزش نحوه چک نمودن مستندات اعتباربخشی شامل اصلاح فرآیندها، خط مشی ها، شاخص ها و... مباحث لازم با مسئولین بخش های درمانی بیمارستان مطرح گردید .