بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، در پی خدمت رسانی، مراقبت های درمانی و رسیدگی کلیه پرسنل وپزشکان بخش ICU وتکریم ارباب رجوع، که موجبات بازگشت سلامتی پدری اهل استهبان، بستری در این بخش گردید، همراهان این پدر با اهدای لوح سپاس، رضایت خویش را ابراز نمودند .

خاطرنشان می گردد در این مراسم، جناب آقای کریم زاده، مدیر بیمارستان وسوپروایزرهای بیمارستان در بخش حاضر واززحمات پرسنل بخش تقدیر نمودند .