بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، جلسه هیات رئیسه درروز شنبه مورخ 5/10/94 ، به ریاست دکتر محمد شکوهیانوبا حضور مدیران ومسئولین بیمارستان در محل دفتر ریاست بیمارستان تشکیل گردید. در این جلسه مسائل مختلف بیمارستان مطرح و درخصوص راه حل های آنها تصمیمات لازم اتخاذ گردید .