بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کمیته تجهیزات پزشکی در تاریخ 6/10/94 ساعت 9 صبح، باحضور دکترشکوهیان، ریاست بیمارستان، مدیران و اعضای کمیته تشکیل گردید. . دکترشکوهیان طی سخنانی، بر اهمیت بازدید هفتگی مسئول واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان وارائه گزارش ایشان تاکید نمودند .

 

خاطرنشان می گردد در این جلسه مسئولین بخش های مختلف به طرح مشکلات ومسائل تجهیزاتی بخش خودپرداخته ودرخصوص راهکارهای اجرایی حل مشکلات تبادل نظر شد.