بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، این جلسه که درروز دوشنبه مورخ 7/10/94 به ریاست دکترشکوهیان، رئیس بیمارستان وباحضورآقای رنجبری مدیر حراست دانشگاه وسایرمدیران در محل بیمارستان تشکیل گردید، مسائل مختلفی موردبحث وتبادل نظر قرار گرفت .

خاطرنشان می گردد این جلسه به منظورایجاد نظم مطلوب تر و باهدف تسریع امور همراهان بیماران برگزار گردید .