بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

 • عیادت از بیماران توسط هیات رئیسه بیمارستان ومسئول نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه عیادت از بیماران توسط هیات رئیسه بیمارستان ومسئول نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
 • عیادت از بیماران توسط هیات رئیسه بیمارستان ومسئول نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه عیادت از بیماران توسط هیات رئیسه بیمارستان ومسئول نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
 • عیادت از بیماران توسط هیات رئیسه بیمارستان ومسئول نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه عیادت از بیماران توسط هیات رئیسه بیمارستان ومسئول نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
 • عیادت از بیماران توسط هیات رئیسه بیمارستان ومسئول نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه عیادت از بیماران توسط هیات رئیسه بیمارستان ومسئول نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
 • عیادت از بیماران توسط هیات رئیسه بیمارستان ومسئول نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه عیادت از بیماران توسط هیات رئیسه بیمارستان ومسئول نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
 • عیادت از بیماران توسط هیات رئیسه بیمارستان ومسئول نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه عیادت از بیماران توسط هیات رئیسه بیمارستان ومسئول نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، همزمان با ولادت نبی مکرم اسلام(ص) وحضرت امام صادق(ع) ، هیات رئیسه بیمارستان و مسئول نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه،  از بیماران عیادت نمودند .