بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کارگاه آموزشی مدیریت بحران ویژه اعضای اصلی چارت بحران در روز پنجشنبه مورخ 17/10/94 توسط دکتر جمشیدی برگزار گردید .

در این جلسه ، چارت بحران جدید ارائه و در  خصوص  شرح وظایف اعضا ی اصلی  و صاحبان فرآیند آموزشهای لازم داده شد و در پایان نیز اعضا به ارائه نظرات، انتقادات وپیشنهادات  پرداختند .خاطرنشان می گردد در این جلسه آقای کریم زاده، مدیر بیمارستان،ضمن تشکر از اعضا ، در ضمن سخنانی ، بر اهمیت هماهنگی های بین بخشی تاکید نمودند .