بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کارگاه آموزشی نقش خود در تشخیص ارزشها وعقاید توسط سرکارخانم آذری ویژه پرسنل درمانی  در 2 جلسه برگزار گردید .

خاطرنشان می گردد در این کارگاه در خصوص حقوق بیمار، ارزشها ، تعهدات حرفه ای کارکنان درمانی و پرستاران و ارائه خدمات مطلوب و ... مطالبی بیان شد .