بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، جلسه رابطین آموزشی بخش ها و واحدهای مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) باحضور آقای مهرفر، مسئول آموزش کارکنان دانشگاه باهماهنگی سوپروایزر آموزشی بیمارستان برگزار گردید .

در این جلسه نیازهای آموزشی کلیه واحدها و بخش های درمانی وغیردرمانی توسط آقای مهرفر بررسی گردید و درخصوص طرح برنامه ها توضیحات لازم ارائه و در پایان جلسه نیز به سوالات حاضرین در جلسه پاسخ داده شد .