بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان،  امروز سه شنبه مورخ 29/10/94  دکتر شکوهیان، ریاست بیمارستان از پروژه های طرح ارتقاء هتلینگ، پروژه بهسازی لابی طبقه اول بازدید ودر این خصوص دستورات لازم را صادر نمودند.شایان ذکر است آقای کریم زاده، مدیرداخلی بیمارستان نیز از پروژه آنژیوگرافی بیمارستان بازدید واز نزدیک در روند مسائل و مشکلات فراروی این پروژه قرار گرفتند .

گفتنی است بازدید از پروژه های طرح ارتقاء هتلینگ، بصورت مستمر ومنظم توسط مدیران بیمارستان صورت می گیرد .