بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کارگاه آموزشی مدیریت خطر به منظور تکمیل مستندات FMEA و RCA در2جلسه توسط مهندس بهزادی، مسئول مدیریت خطر بیمارستان جهت رابطین ایمنی برگزار گردید .