بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، در مراسمی باحضور مدیر امورعمومی بیمارستان جناب آقای زحمتکش وسایر مسئولین ومدیران بیمارستان، از پرسنل زحمتکش خدمات تجلیل وتقدیر بعمل آمد .