بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

هرکس نفسی راحیات بخشد، مثل آن است که همه ی مردم راحیات بخشیده است .

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، باموافقت خانواده مرحوم قمر آفتابی، خانم54 ساله اهل نی ریز که براثر خونریزی مغزی ،دچار مرگ مغزی شده بود،امروز سه شنبه6/11/94 ، عمل جراحی برداشتن2 کلیه وکبد ایشان ،دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا و با همکاری تیم پیوند اعضای بیمارستان نمازی شیراز انجام شد .
گفتنی است : این
دهمین اهداء عضو در سال 1394در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا می باشد که به 3هموطن نیازمند پیوند ، زندگی دوباره می بخشد.