بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کارگاه آموزشی ایزولاسیون واحتیاطات استاندارد وهمچنین معرفی انواع محلول های ضدعفونی، توسط دکتر قزوینیان  به منظور آشنایی کادر درمانی،  در محل سالن کنفرانس بیمارستان برگزار گردید .