بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • جشن بزرگ روز پرستار و ولادت حضرت زینب(س)جشن بزرگ روز پرستار و ولادت حضرت زینب(س)
  • جشن بزرگ روز پرستار و ولادت حضرت زینب(س)جشن بزرگ روز پرستار و ولادت حضرت زینب(س)
  • جشن بزرگ روز پرستار و ولادت حضرت زینب(س)جشن بزرگ روز پرستار و ولادت حضرت زینب(س)
  • جشن بزرگ روز پرستار و ولادت حضرت زینب(س)جشن بزرگ روز پرستار و ولادت حضرت زینب(س)
  • جشن بزرگ روز پرستار و ولادت حضرت زینب(س)جشن بزرگ روز پرستار و ولادت حضرت زینب(س)
  • جشن بزرگ روز پرستار و ولادت حضرت زینب(س)جشن بزرگ روز پرستار و ولادت حضرت زینب(س)
  • جشن بزرگ روز پرستار و ولادت حضرت زینب(س)جشن بزرگ روز پرستار و ولادت حضرت زینب(س)

 

 

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، در روز سه شنبه 28 بهمن ماه94، به مناسبت سالروز ولادت باسعادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار، جشن بزرگ روز پرستاربا حضور ریاست ومسئولین دانشگاه وبیمارستان برگزار گردید.

در این مراسم ضمن اجرای برنامه های شاد ومتنوع، از پرستاران بیمارستان های حضرت ولیعصر(عج) و دکتر شریعتی تقدیر گردید .