بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

بدین وسیله از تمامی اساتید محترم و پژوهشگران علاقه مند دعوت به عمل می آید در کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتیClinical Key که توسط جناب آقای دکتر بهرامعلی، در روز دوشنبه مورخ 03/12/1394 راس ساعت 14در محل سالن کنفرانس بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) برگزار می گردد، حضور بهم رسانید.

 

 

Clinical_Key.jpg