بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، دوره آموزشی ارزیابی اولیه بیمار ونحوه تکمیل فرمهای آموزش به بیمار باحضور سرپرستاران، رابطین آموزشی و رابطه ایمنی به همت سوپروایزر آموزشی بیمارستان و کارشناس ارزیاب معاونت درمان دانشگاه، در محل سالن کنفرانس برگزار گردید .