بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان به ریاست آقای کریم زاده وباحضور اعضای کمیته، در روز دوشنبه مورخ 17 اسفند ماه 94 تشکیل گردید و اهم مباحث مطرح شده در این جلسه از قرار زیر می باشد :

1- بررسی مسائل مختلف پیرامون نمازخانه های بخشها

2- بررسی نوع پوشش ولباس مخصوص بیماران خواهربستری در بخش زایشگاه و GYN وهنگام ورود به اتاق عمل وتاکید بر پوشش مناسب  تراین بانوان .

3- بررسی موارد تخلف رسیده به دبیرخانه .