بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا ، مسئولین ارشد بیمارستان طی بازدیدی از مرکز نگهداری معلولین جسمی وذهنی امیرالمومنین (ع) از نزدیک با مشکلات مددجویان وپرسنل آن مرکز آشنا ودرخصوص رفع مشکلات موجود درمرکز، از طرف ریاست محترم بیمارستان مساعدتهایی صورت پذیرفت .