بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، درساعت 7 صبح امروز دوشنبه 95/1/9   دکتر میعادفر، بازرس  ویژه اورژانس کشورباحضور دربخش های اتفاقات، اورژانس اطفال، اورژانس بستری وCPCR از روند ارائه خدمات اورژانسی به مراجعین وبیماران بازدید نمود.

در این بازدید که دکتر نجفی کلیانی، معاون بهداشتی ورئیس مرکز مدیریت حوادث وفوریت های پزشکی شهرستان فساو آقای کریم زاده، مدیر بیمارستان نیز حضور داشتند، دکترمیعادفر،معاون اجرایی اورژانس کشور، ضمن اظهار رضایت کلی نسبت به نحوه ومیزان خدمات ارائه شده در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا ، سالی پرباروبابرکت رابرای همه همکاران درمانی وغیردرمانی آرزو نمود.