بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)، جلسه ارتقاء هتلینگ، امروزشنبه مورخ 95/1/14 به ریاست دکترشکوهیان وباحضور سایر اعضادر محل دفتر رئیس بیمارستان تشکیل گردید .

اهم مصوبات جلسه :

1-     ادامه پیگیری احداث پارکینگ پرسنل

2-     تعبیه  مخزن ذخیره آب مناسب جهت تامین آب در ایام گرم سال

3-     تهیه ونصب تابلوراهنمای خروجی
4-     تامین اعتبار خرید تجهیزات تاسیساتی لازم