بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)، کمیته تجهیزات وملزومات پزشکی امروز یکشنبه 95/1/22 طبق برنامه زمانبندی قبلی به ریاست آقای کریم زاده، مدیر داخلی بیمارستان وبا حضور اعضا تشکیل جلسه داد.  بحث وتبادل نظر در خصوص دستگاه های اکسیژن ساز، دی سی شوک های بخشهای مختلف، OR،ER و نیازسنجی تجهیزات بخشها ( به ترتیب اولویت خرید) ازمهمترین موضوعات مطرح در این جلسه بود .