بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

           به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، دوره آموزشی تریاژ  باحضور مسئول علمی اورژانس جناب آقای  دکتریاراحمدی در سالن کنفرانس بیمارستان  تشکیل گردید.

شایان ذکر است، نظر به اهمیت موضوع، دوره فوق در 2 جلسه برای پرسنل بخش های اورژانس بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)وشریعتی و همچنین همکاران دفتر پرستاری برگزار گردید .