بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

          به گزارش روابط بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، امروز سه شنبه 95/1/24، کمیته انتقال خون به ریاست دکتر محمد شکوهیان وبا حضور سایر اعضای کمیته تشکیل جلسه داد . 

در این جلسه، دکتر شکوهیان ریاست بیمارستان ، بر ضرورت نموداری شدن درخواستها ومصرف فرآورده های خونی ، تاکید نمود و آن رادر تحلیل ومقایسه آماری در ادوار زمانی مختلف بسیار راهگشا دانست.

خاطرنشان می گردد در این جلسه مقرر گردید گزارشی در قالب پاورپوئینت، از فعالیت هاوعملکرد واحد آزمایشگاه وبانک خون، جهت ارائه در هیات رئیسه دانشگاه تهیه گردد .