بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، کمیته مدیریت اطلاعات سلامت وفناوری اطلاعات در روز سه شنبه 95/1/24 به ریاست مهندس زحمتکش، مدیر امور عمومی بیمارستان وبا حضور اعضای کمیته در محل سالن کنفرانس تشکیل گردید .

اهم مباحث مطرح شده در این جلسه به شرح ذیل می باشد :                                                                                                

1- لزوم استقرار نرم افزار ثبت وطبقه بندی علل مرگ ومیر در بیمارستان

2- بررسی مشکلاتHIS و طرح راه حل های رفع آنها

3- دونسخه نمودن جواب  سونوگرافی ها وارسال نسخه ثانی به بیمه

4- بررسی مشکلات استفاده از کارت ویزیت درمانگاه

5-بررسی فرآیند استفاده از فرم تریاژ  وکارت اورژانس در سطوح 1 تا 5 اتفاقات

6-بررسی تخت های فعال وآمارهای اتاق عمل بیمارستان