بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

       به گزارش روابط عمومی  بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، امروز چهارشنبه 95/1/25، دکتر ذاکری معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه به همراه هیات همراه، از روند اجرا ومیزان پیشرفت توسعه اسکرین بیمارستان بازدید نمودند .