بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی  بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، کنفرانس آموزشی احیاء قلبی- ریوی پایه بر اساس پروتکل  2015 باحضور جناب آقای امیرخانی از اساتیدهیات علمی دانشگاه وبه همت سوپروایزر آموزشی بیمارستان در تاریخ 95/1/26 جهت کادر درمانی برگزار گردید .