بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی  بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، کارگاه آموزشی کنترل عفونت وبهداشت محیط جهت پرسنل خدمات توسط سرکارخانم ها جرجانی و علیپوروبه همت سوپروایزر آموزشی بیمارستان در تاریخ 95/1/26 برگزار گردید .

خاطرنشان می گردد درکارگاه بهداشت محیط در خصوص تفکیک صحیح پسماندهاوانواع محلول های ضدعفونی ونحوه رقیق کردن آنها و... ودرکارگاه کنترل عفونت، نکاتی دررابطه بامسائل بهداشتی ونیدل استیک شدن مطرح گردید .