بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، دکتر ضیایی، معاون محترم درمان دانشگاه و دکتر ذاکری، معاون محترم توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه با حضور دکترشکوهیان، ریاست محترم بیمارستان وآقای کریم زاده، مدیر محترم بیمارستان، در نشستی صمیمی با مدیران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا به تبیین دیدگاه ها ونقطه نظرات خویش و خط مشی های دستگاه در سال کاری پیش رو پرداختند .

خاطرنشان می گردد در پایان جلسه، حضار به طرح پرسش از مسئولین دانشگاه پرداختند ومعاونین محترم پاسخ های خود را ارائه نمودند .