بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

    به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(ع) فسا کمیته خرید بیمارستان، امروز شنبه 95/2/4، به ریاست دکتر محمد شکوهیان، ریاست بیمارستان واعضای این کمیته تشکیل جلسه داد . در ابتدای جلسه، دکتر شکوهیان، باتاکید بر فرمایشات رهبری معظم انقلاب مبنی برنامگذاری امسال ،  " اقدام وعمل "  را راهگشای مسائل ومشکلات فعلی دانستند که بایستی  همه مدیران، آن را مدنظر قرار دهند. ایشان در بخش دیگری از صحبت های خویش، توجه کافی بر عملیاتی واجرایی شدن مصوبات قبلی را خواستار شدند .

در ادامه، دبیر کمیته، ضمن ارائه گزارش وبررسی مصوبات جلسات گذشته، موارد جدید خرید های بیمارستان توسط وی مطرح گردید و با توجه به درجه اهمیت، تصویب و در لیست خرید تدارکات قرار گرفتند .همچنین تاکید شد، امرتحویل وتحول اموال وتجهیزات توسط امین اموال در هنگام تغییر سرپرستاران ومسئولین واحدها ، در اسرع وقت انجام گیرد .