بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

          به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، امروز یکشنبه 5 اردیبهشت 95، بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) میزبان دکتر قیصری، سرپرست محترم دانشگاه فسا وجمعی از کارکنان آن دانشگاه بود.

ایشان به مناسبت "هفته سلامت" ، ضمن عیادت از بیماران بستری در بخش های مختلف با شاخه گل وشیرینی ،ازطرح های ارتقاء هتلینگ بیمارستان نیز بازدید نمودند.