بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

         به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا ، کمیته مرگ ومیر وعوارض ناخواسته نوزادان وکودکان وهمچنین کمیته مرگ ومیروآسیب شناسی بزرگسالان، باحضور اعضای کمیته ونماینده معاونت درمان در خصوص پرونده های دارای عوارض در اتاق ریاست بیمارستان تشکیل گردید وپرونده های مذکور مورد بررسی قرار گرفت .

کمیته مرگ ومیروآسیب شناسی بزرگسالان