بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، جلسه اعتباربخشی ویژه مسئولین بخش های درمانی به همت کارشناس اعتباربخشی بیمارستان در هفته اول اردیبهشت ماه، برگزار گردید.

خاطرنشان می گردد در این جلسه مستندات اعتباربخشی مورد بررسی وبازنگری قرار گرفت ودر مورد روند ارزیابی در سال جدید توضیحات لازم ارائه گردید.