بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

    به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، کنفرانس آموزشی آشنایی با داروی اینگریلین به هماهنگی سوپروایزر آموزشی بیمارستان در روز سه شنبه 95/2/7 توسط خانم شرقانی برای پرسنل بخشهای ccu، post ccu وآنژیوگرافی (گروه های هدف ) برگزار گردید .