بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، کمیته بحران وبلایادرتاریخ 95/2/8 باحضور دکتر محمدشکوهیان، ریاست بیمارستان وسایر مدیران ارشد بیمارستان واعضای این کمیته تشکیل جلسه داد .

در این جلسه پروپوزال طرح بیمارستان صحرایی توسط دبیر کمیته ارائه گردید ومقرر گردید سایر جلسات در خصوص پیگیری این طرح، باتایید ععاونت درمان ودر محل آن معاونت برگزار گردید.