بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

    به گزارش روابط عمومی  بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، کارگروه تعیین برنامه استراتژیک وعملیاتی بیمارستان به اهتمام کارشناس معاونت درمان  باحضور ریاست و مدیریت بیمارستان  وسایر اعضای این کارگروه در تاریخ 95/2/7 برگزار وعناوین برنامه استراتزیک وعملیاتی سال 1395 بیمارستان تعیین گردید .

 

120.01.jpg