بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

       به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، دومین جلسه چک مستندات اعتباربخشی ویژه مسئولین بخش های درمانی به همت کارشناس اعتباربخشی بیمارستان در تاریخ 95/2/9، برگزار گردید.

خاطرنشان می گردد در این جلسه توضیحات لازم در مورد  روند اعتباربخشی ارائه ومستندات مربوطه به مسئولین تحویل داده شد .