بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)، کنفرانس آموزشی زخم فشاری وپانسمانهای نوین در 2جلسه باهماهنگی سوپروایزرآموزشی بیمارستان جهت پرسنل بخشهای ویزه وداخلی برگزار گردید .