بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، جلسه ارزیابی مستندات اعتباربخشی ویژه مسئولین اداری-پاراکلینیک در تاریخ 95/2/25 در ساعت 10 صبح با حضور مسئولین مربوطه وکارشناسان اعتباربخشی بیمارستان برگزار گردید .