بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

   به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، امروز چهارشنبه 95/2/15، آقایان احمدی زاده، نظری و زراعتیان به ترتیب مسئولین واحدبیمارستانی دفتررسیدگی به اسنادپزشکی تامین اجتماعی شیراز، مسئول امور اداری اسناد پزشکی تامین اجتماعی وکارشناس نظارت باحضور آقای کریم زاده، مدیربیمارستان وآقای اسدی وخانم تفضلی کارشناسان ناظرتامین اجتماعی بیمارستان در جلسه ای با محوریت تعامل بیشتر بیمه ها وبیمارستان ورفع مشکلات بیمه ای بحث وتبادل نظر پرداختند .

خاطرنشان می گردد در پایان جلسه، کارشناسان بیمه در حضور مدیریت امور عمومی بیمارستان از بخش های بیمارستان بازدید نمودند .