بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، آزمون اعتباربخشی ویژه پرسنل اورژانس بیمارستان در تاریخ 95/2/15 راس ساعت 8 صبح با حضور کارشناسان اعتباربخشی ومسئول بخش اورژانس در سالن آموزش بیمارستان برگزار گردید .