بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، کارگاه آموزشی آشنایی باتجهیزات پزشکی همراه با آموزش عملی ویژه پرسنل اورژانس، درتاریخ  95/2/15  ساعت 9 صبح به همت مسئول تجهیزات پزشکی در محل بخش اورژانس برگزار گردید .