بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، مهندس خادمی، مدیر خدمات پشتیبانی دانشگاه  در روز دوشنبه مورخ 95/2/20طی نشستی با آقای کریم زاده مدیر بیمارستان ومهندس زحمتکش مدیر امور عمومی بیمارستان از نزدیک روند امور مربوطه را بررسی وازبیمارستان نیزبازدید نمودند .

 

IMG_0624.JPG IMG_0631.JPG
IMG_0642.JPG IMG_0634.JPG
IMG_0650.JPG