بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، کارگاه آموزشی کاربا سیستم ishift plus در روز سه شنبه مورخ 95/2/21 باحضور مدیرخدمات پرستاری بیمارستان، مسئول IT ، سوپروایزرآموزشی، سرپرستاران بیمارستان برگزار گردید.

خاطرنشان می گردد در این کارگاه نکات لازم در خصوص این سیستم توسط مهندس تفرشی ارائه گردید وایشان در پایان جلسه نیز پاسخگوی سوالات حضار بودند.