بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

      به گزارش روابط عمومی بیمارستان، جلسه اعتباربخشی مدیریت ورهبری بیمارستان باحضور ارزیابان ارشد در حوزه مدیریت بیمارستان در روز چهارشنبه مورخ 95/2/22 برگزار گردید .