بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا اولین جلسه اعتباربخشی ویژه واحدهای اداری وغیر درمانی امروز پنجشنبه 95/2/23 در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار گردید.

این جلسه که با استقبال مسئولین غیردرمانی مواجه گردید،نکات لازم درخصوص مباحث مختلف اعتباربخشی واحدها، توسط سرکارخانم مرادی، کارشناس ارشد معاونت درمان مطرح گردید .