بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا امروز پنجشنبه 95/2/23 باحضور اعضای کمیته در ساعت 11 صبح تشکیل جلسه داد .

در این جلسه اعضا ضمن پیگیری مصوبات قبلی کمیته، درخصوص مسائل مختلف مطروحه به بحث وتبادل نظر پرداختند.