بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، جلسه ای با حضوردکتر ضیایی معاون درمان دانشگاه، دکترشکوهیان وآقای کریم زاده،ریاست ومدیریت بیمارستان وسایر مسئولین بخش های درمانی بیمارستان در روز دوشنبه مورخ 95/2/27 در جهت ارتقاء خدمات وبهبود کیفیت برگزار گردید.

در این جلسه دکترضیایی باتشریح اهمیت رضایتمندی بیماران، ارتقاء خدمات ونظارت مستمر سرپرستاران بخش ها را خواستارشدند. در پایان جلسه نیز حضار در خصوص مباحث مطرح شده به بحث وتبادل نظر پرداختند .