بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان  حضرت وليعصر(عج) فسا؛ جلسه هماهنگي و بررسي مشكلات ICU جراحي قلب و عروق بيمارستان حضرت ولي عصر (عج) فسا با حضورمعاون درمان،رياست بيمارستان ،مديرداخلي ومترون بيمارستان ،مسئول بخش ومسئولين ذيربط درمحل معاونت درمان برگزارگرديد.
در این جلسه دکتر زراعتیان نژاد مسئول بخش ICUو اتاق عمل جراحي قلب بیمارستان  ضمن ارایه گزارش عملكرد واحد جراحي قلب به بیان برنامه هاي امورآموزشي ،تجهيزاتي ونيروهاي انساني پرداختند.
 
news.2245.jpg