بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، دوره آموزشی ترومبوامبولی درزنان باردار درروز دوشنبه مورخ 95/3/3 توسط سرکارخانم دکتر کوکبی جهت پرسنل زایشگاه وبخش زنان در سالن کنفرانس واقع در طبقه دوم بیمارستان برگزار گردید .